Wielkie "pieniądze" na poczciwej wierzbie drzewiastej!

Najlepszy interes nowej ery dla ludzi z nieprzeciętną wyobraźnią.

Teoria, że drewno wierzbowe jest kruche i do d..., to kpina. Odpowiednio wypielęgnowane wierzby (w szczególności odmiany drzewiaste) dają bardzo mocny i trwały materiał konstrukcyjny.

Do tego wierzba rośnie średnio 14 razy szybciej od innych drzew i (przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi) można ją obrabiać kilkadziesiąt razy taniej niż większość rodzajów drewna.

Opis zgłoszenia wynalazku w UPRP:

Sposób zakładania i prowadzenia plantacji wierzby, zwłaszcza odmian drzewiastych

Przedmiotem wynalazku jest sposób zakładania i prowadzenia plantacji wierzby, zwłaszcza odmian drzewiastych, z których otrzymuje się, jako produkt główny, praktycznie bezsękowe drewno mającego zastosowanie do celów konstrukcyjnych.

Znane są sposoby zakładania i prowadzenia plantacji wierzby, głównie odmian krzewiastych do celów energetycznych i wikliniarskich. Plantacje zakłada się z zrzezów o długości od 20 od 40cm sadzonych na uprzednio odchwaszczonym podłożu. Pielęgnacja polega głównie na nawożeniu i opryskiwaniu całej plantacji. Powszechnie sadzi się wierzbę, w tym odmiany drzewiaste w celu: ochrona brzegów zbiorników wodnych, ochrony osad czy pól przed wiatrami, do osuszania czy upiększania terenu oraz do oczyszczania ścieków.

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że plantację zakłada się z gałęzi wybranej odmiany wierzby, najlepiej kilkuletnich, uprzednio ukorzenionych i ze stożkiem wzrostu, o pożądanym kształcie, sadzonych w luźnej lub regularnej rozstawie do 30m, formując na nich pień 1 poprzez pielęgnację na pożądanym odcinku większym niż 0,5m tak, że usuwa się wszelkie odrosty 2 (najlepiej pączki) jak najbliżej kory pnia 1 starając się nie uszkodzić kory i utworzyć praktycznie bezsękowy pień 1. Nad pniem 1 można tworzyć i pielęgnować nowe gałęzie 3, według zasady co pień 1 usuwając przy tym zbędne (głównie uszkodzone lub uschnięte) gałęzie 4. Ilość usuwanych gałęzi 4 nie powinna zachwiać procesów biologicznych rośliny. W szczególności jeżeli pojawia się coraz więcej odrostów na pniu 1, należy zaprzestać na jakiś czas usuwania pędów ponad pniem 1.

Otrzymane w ten sposób, praktycznie bezsękowe, drewno z pnia 1 lub gałęzi 3 ma zastosowanie do celów konstrukcyjnych. Pielęgnowane gałęzie 3 można ponadto wykorzystać jako sadzonki. Zarówno drewno jak i produkty uboczne można wykorzystać w sposób tradycyjny, w szczególności jako biopaliwo. Ponadto powierzchnię pomiędzy pniami 1 można wykorzystać do dowolnego rodzaju uprawy czy hodowli rolnej lub innej działalności gospodarczej.

Sposób według wynalazku w przykładzie realizacji jest bliżej objaśniony w oparciu o rysunek, na którym fig. 1 przedstawia przykładowo wypielęgnowaną wierzbę.

wzór pielęgnacji wierzby drzewiastejkilkutygodniowy dowód

fig. 1

jednoroczne gałęzie wierzby - sadzonki

Zgłoszenie patentowe:

Zgłoszenie złożyłem w Urzędzie Patentowym RP dnia 2007-04-27 i zostało opublikowane dnia 2008-11-10 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 23/2008.

 

Jeżeli zrozumiesz, na czym to polega, to uprawiaj wierzbę i masz prawo dobrowolnie wynagrodzić moją pracę badawczą! Wesprzesz w ten sposób powstanie Fundacji edukacyjnej Apokalipsa. Bo za nic mi nie musisz płacić.

 

AgroEkoOptymalista - Marek Lewandowski

Back to Top