Jeśli chcesz być wspólnikiem w Firmie Niebo S.A., to udowodnij w Fundacji Apokalipsa, że już rozumiesz 2PiM

Do góry