Czyżby: "chatka na latka"?! Na susze... na powódź... Czy wystarczy na przebiegunowanie ziemi zeby

28 stycznia 1997r. Panowie Zygmunt Hołoga i Andrzej Skowroński złożyli w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenie o udzielenie ochrony patentowej na "Budynek przyszłości".
O udzieleniu patentu ogłoszono 28 lutego 2002r.

chatka na latka fig1

Twórcy przewidzieli, że domek może pływać lub być osadzony w gruncie. Podstawą zastrzeżenia patentowego jest kształt oktaedru (1), czyli piramidy podwójnej zarówno w części górnej (2) nadziemnej jak i w części dolnej (3) podwodnej lub podpiwniczenia. Inaczej mówiąc ośmiościanu foremnego. Zalecają przy tym, by wszystkie krawędzie (6) budynku (1) były sobie równe i na dodatek równe wielkości przyciągania ziemskiego, czyli 9,81 m.

chatka na latka fig2

Budynek według twórców miałby pełnić funkcję domu mieszkalnego - energooszczędnego, konstrukcyjnie zapewniającego maksymalną wytrzymałość na wstrząsy ziemi czy napór wiatrów zarówno na gruncie stałym, niespoistym oraz na wodzie.

W przeciwieństwie do innych znanych piramid mających wszystkie krawędzie równe, zwłaszcza piramidy Cheopsa, budynek według patentu ma tłumić drgania parasejsmiczne i być pozbawiony zdolności do mumifikacji ciała - czyli odwodnienie organizmu na skutek emisji energii na zewnątrz w przestrzeń. Co jak wiadoma jest niekorzystne dla organizmu człowieka za życia.

Jedną z czterech krawędzi (6) podstawy (30) powinna być skierowana prostopadle, na północ geograficzną N.

chatka na latka fig3

Budynek przyszłości według wynalazku zbudowany jest ze znanych materiałów budowlanych, oprócz wyposażenia standardowego (pionowe ściany, stropy, słupy nośne, dach, komin, otwory okienne i drzwiowe, fundamenty, podpiwniczenia) twórcy przewidują również:

  • szklarnie (17)
  • umieszczone na dachu (7) kolektory słoneczne (22) wytwarzające ciepłą wodę, która gromadzona jest w zbiorniku (26) w części szczytowej (24) budynku i/lub w lukach przy dachowych (25)
  • kolektory słoneczne (23) wytwarzające energię elektryczną
  • komin (31) wentylacyjny lub/i spalinowy
  • w ścianach (12) podpiwniczenia posiada okna (13) z naświetlaczami (14)
  • pod stropem piwnicznym (18) znajduje się magazyn wody (basen) (19) z siatką (20) ograniczającą głębokość

W wersji na wodę dodatkowo:

  • obwodową płytę (15) złączoną z krawędziami podziału (6)
  • okna podwodne (27)
  • kotwice (28)

chatka na latka fig4

Nie jestem pewien, czy taki kształt zapewni maksymalną wytrzymałość na wstrząsy ziemi czy napór wiatrów. Na pierwszy rzut oka, to wykorzystanie stożka w części 2 i 3, było by konstrukcją bardziej wytrzymałą. Niemniej perspektywa domku, w którym można spać spokojnie, jest kusząca.

Może to być pewna perspektywa dla ludzi, którzy obawiają się zjawiska ewentualnego przebiegunowania i chcieliby ratować swoje ciało (na Duszę to raczej nie pomoże).

Dodam, że budowa takiego domu na użytek własny nie wymaga (zgodnie z prawem) żadnej zgody autorów.

Źródło: opis patentowy PL 182783

Back to Top