Skoro już wiemy, że używanie klawiatury może nam oszczędzić wiele czas podczas redagowania dokumentów tekstowych, to czas przejść dalej.

Kurs jest dostępny na platformie wirtualnej, ale ludzie, którzy z niego skorzystają są rzeczywiści.

Wobec tego trochę realiów:

Pytanie: Czy umiesz biegle obsługiwać komputer?

Twoja odpowiedź: Tak - jestem fachowcem!

 

Tak może odpowiedzieć nawet paroletni brzdąc.

Co to jest "obsługa komputera"?

 • włączenie przyciskiem "POWER"
 • włączenie monitora, drukarki czy skanera
 • ustawienie sobie wygodnie klawiatury, myszki tudzież innego elementu
 • włożenie/wyjęcie dyskietki (choć to już niemalże archaizm)
 • włożenie/wyjęcie płyty CD/DVD/RW
 • jak się komputer zawiesi, to naciśnięcie klawisza POMOC na obudowie (dziwnie z angielskiego opisanego jako "RESET")

I na tym z grubsza koniec, ponieważ podłączanie urządzeń peryferyjnych czy czyszczenie sprzętu uznać można już jako czynność "serwisu komputera".

Czym w takim bądź razie będziemy się zajmować skoro jesteśmy specjalistami od obsługi komputera. Ano: podstawami obsługi systemu operacyjnego Windows 2000 EN oraz pakietu biurowego OpenOffice PL v. 2.3.0.

Dlaczego? Ponieważ jestem legalnym użytkownikiem powyższego oprogramowania i to ja będę robił zrzuty ekranów i nie mogę się narażać. Wobec takiej konfiguracji na rysunkach pojawią się napisy po polsku i po angielsku. To żaden błąd i w niczym nie powinno nam przeszkodzić.

Czy to coś komuś da? Tak, bo nie będę starał się omawiać klawiszy skrótów, specyficznych dla tych programów, tylko metodologię postępowania w danym środowisku. Większość innych programów pod MS Windows będzie obsługiwana na podobnych zasadach, a i w innych systemach te doświadczenia mogą się przydać.

Szanowny Czytelniku (sobie wiadomym sposobem - włącznie z użyciem myszki):

 1. uruchom OpenOffice lub inny program do edycji tekstu
 2. pozamykaj wszystkie aplikacje poza przeglądarką z kursem i programem do edycji
 3. pozostaw aktywną przeglądarkę
 4. odłącz lub przynajmniej odłóż dalej myszkę

Klawiszologia w dalszej części będzie odnosiła się właśnie do takiego stanu.

Ćwiczenie 1 - ciut o systemie.

Naciśnij LAlt (lewy Alt) i nie puszczając go klikaj na klawisz Tab - jak zrozumiesz o co chodzi, to wróć tutaj.

Skoro czytasz dalej, to prawdopodobnie zrozumiałeś, że pomiędzy uruchomionymi aplikacjami można bez problemu poruszać się za pomocą kombinacji LAlt+Tab (mam nadzieję, że nie oszukujesz z pomocą myszki, bo niczego się nie nauczysz).

LAlt ma kluczowe znaczenie w nawigacji po menu i opcjach programów (w tym OpenOffice).

Tab (czasem Ctrl+Tab) jest bardzo istotny przy obsłudze różnych okienek z opcjami.

Inne, to:

 • strzałki (SwL - będzie to Strzałka w Lewo, i analogicznie SwP, SwG, SwD) do przechodzenia o jeden element w danym obiekcie (pole wyboru, pole edycji, menu ...)
 • Home, End do skoku na początek albo koniec
 • Enter do zatwierdzania decyzji
 • Esc do wycofania się z podejmowania decyzji
 • Shift do odwracania kierunku nawigacji

Przyjrzyj się teraz obrazkowi poniżej.

Zrzut 1.

Grafika przedstawia pełne Menu Główne (zwana dalej Menu), część podmenu Plik i całe podmenu Nowy. W tekstach (również dla "myszcholików") często stosuje się notację:

Plik -> Nowy -> Dokument tekstowy

Jak to uzyskałem bez myszy? Ano: LAlt+P, SwP. Dlaczego? Jeżeli w elemencie Menu jakaś literka jest podkreślona, to (na 99 koma 9 procenta) dostaniemy się do tego podmenu za pomocą kombinacji LAlt+"jakaś literka" ewentualnie poprzez naciśnięcie i zwolnienie klawisza LAlt, a potem "jakaś literka". A jeśli nie ma żadnych podkreśleń, to naciskając i zwalniając klawisz LAlt uaktywnimy Menu i dalej Strzałeczki czy End, Home.

W podmenu też gdzieś może być podkreślona "jakaś literka" i (na 99,9%) uaktywnimy dany element poprzez LAlt+"jakaś literka" lub "jakaś literka". Przy czy słowo "lub" ma znaczenie ściśle logiczne, czyli zwykła alternatywa tzn. może zadziałać jeden ze sposobów jak i oba. Dla jasności alternatywa wykluczająca jest to słowo "albo" - taki łącznik wyklucza możliwość wystąpienia obu rozwiązań jednocześnie.

Co tu jeszcze widzimy za znaczki:

 1. trójkącik za elementem Nowy - (na 99,9%) na tym elemencie Enter lub SwP lub "N" otworzy podmenu
 2. ... za elementem Otwórz - (na 99,9%) na tym elemencie Enter lub z dowolnej pozycji "O" spowoduje otwarcie okienka dialogowego do wczytania dokumentu z jakiegoś nośnika informacji (dysk, CD itd.)
 3. Ctrl+O za elementem Otwórz - (na 99,9%) oznacza kombinacje klawiszy (tzw. klawisze skrótów), za pomocą których, praktycznie w każdym momencie edycji, możemy otworzyć inny dokument

Czas na kolejną zabawę.

Ćwiczenie 2 - rajd po menu i otwarcie nowego dokumentu tekstowego.

Używając LAlt+Tab przejdź do programu OpenOffice, uaktywnij Menu - "poserfuj": Strzałkami, Home, End, jak naciśniesz literkę, która otworzy jakieś okienko dialogowe, to wycofaj operację klawiszem Esc. Na koniec w dowolny sposób (ale nie myszą!) utwórz nowy dokument tekstowy. I spróbuj wrócić tu LAlt+Tab.

Jeśli pobawiłeś się uczciwie, to z pewnością zauważyłeś, że LAlt+P nie otworzy elementu Pomoc. Czy to jakaś tragedia? Nie - ludzie piszą programy na wzór i podobieństwo swoje, a błądzić jest rzeczą ludzką. Ponadto Pomoc uzyskasz (na 99,9%) naciskając klawisz F1.

Biorąc pod uwagę fakt niedoskonałości dzieł ludzkich nie będę już dodawał tego 99 itd. Ale o tym trzeba pamiętać.

Jeżeli solidnie "odrobiłeś" lekcje i trafiłeś z powrotem do kursu (bez myszy), to z pewnością zauważyłeś, że LAlt+Tab uaktywnia okienko z 3 elementami i "bieganie" po tej liście odbywa się poprzez podtrzymanie LAlt i klikanie w Tab.Jeśli użyłeś myszy, to masz karę - inni czytają dalej, a Ty odkładasz mysz i trenujesz LAlt+Tab, Tab, Tab.

Teraz przyszła pora na Shift. Napisałem wcześniej, że Shift służy często do odwracania kierunku nawigacji.

Ćwiczenie 3 - szybka lekcja "Shiftowania".

Naciśnij LAlt+Shift+Tab, Tab, Tab, puść Shift, Tab, Tab, naciśnij Shift, Tab, Tab ... Jak Ci się znudzi, wróć na zajęcia.

Czas obejrzeć jakieś okienko dialogowe. Jeżeli już coś napiszemy, to warto to zapisać, by nie stracić swojej pracy. Po naciśnięciu Ctrl+S (o ile dokument jest jeszcze nie zapisany) zobaczymy poniższe okienko dialogowe:

Zrzut 2.

W tym przypadku też są literki podkreślone, co oznacza szybki dostęp za pomocą LAlt+"literka". Prawie każdy obiekt można odwiedzić za pomocą Tab lub Shift+Tab (lecąc na około). Wewnątrz obiektów Strzałeczki, Home, End gdzieniegdzie PageUp, PageDown.

W polu z listą plików dodatkowo klawisz Backspace wyświetla zawartość katalogu nadrzędnego, a wciśnięcie literki powoduje przejście do pierwszego elementu, który zaczyna się na daną literkę.

Lista rozwijana (jak na zrzucie 2. np. "File name") jeśli nie otworzy się SwD, to otworzy się LAlt+SwD.

W niektórych przypadkach zatwierdzanie (naciśnięcie klawisza, odznaczenie "ptaszka") nie zadziała Enterem tylko Spacją.

Skoro wiemy jak ochronić swą krwawicę, to czas zamknąć OpenOffice. Możemy zrobić to na kilka sposobów np.:

 1. LAlt+P, SwG, Enter
 2. LAlt, SwD, End
 3. Ctrl+Q

Można też najbardziej uniwersalnym skrótem, który zamknie większość aplikacji windosowych, czyli LAlt+F4.

Ćwiczenie 5 - zapisanie swojej twórczości i zamknięcie OpenOffice.

Wpisz kilka znaczków, zapisz dokument i zamknij program. Odpocznij i zapraszam na następną lekcję. Prawdopodobnie będzie o formatowaniu tekstu.

Back to Top