Świadome Istoty we Wszechświecie rozumiejące i stosujące 2PiM.

Back to Top