Świadoma Istota płci męskiej rozumiejąca i stosująca 2PiM.

Back to Top