Skrót od "Dwa Przykazania Miłości" - dobrej rady danej ludziom przez Stwórcę, by żyli:

w wieczności...

w zgodzie z bliźnimi

i

w harmonii z dziełem Stwórcy.

Back to Top