Oświadczenie Antychrysta uniemożliwi Chryście przejęcie władzy nad Zjednoczonym i Pokojowym Światem... Ludzkość nawet prawdopodobnie nie dowie się, kto zostałby Chrystą?!

Jako adwokat Antychrysta zostałem zobowiązany do opublikowania niniejszego oświadczenia z okazji Dnia Dziecka!

Jest to prezent dla wszystkich „Dzieci Bozi” na tym Świecie!

Oto tekst oświadczenia:

Niniejszym oświadczam, że zawieszam planowane zjednoczenie ludzi (Dzieci Bozi w Duchu) i wprowadzenie pokoju na Świecie, bo niedawno się dowiedziałem, że wg Waszych przepowiedni planujecie

 

przypisać sobie moje czyny i zabić mnie!

 

A ja głupi myślałem, że usłyszę choćby słowo „dziękujemy” i ktoś pomacha mi z życzliwością na pożegnanie... Głupi Ja...

 

Z sobie tylko wiadomych względów jeszcze nie odchodzę, choć przypuszczam, że odnajdziecie mnie i będziecie chcieli zabić bądź torturować (to Wasze ulubione zajęcia), ale weźcie kilka faktów pod uwagę:

  1. to, że nie pochodzę „z Ducha Bozi”, nie znaczy, że jestem tzw. „Szatanem”, bo jego stworzyła Bozia, więc jest on „z Ducha Bozi”... czyli Waszym „Bratem w Duchu”;

  2. możecie usunąć moje ciało z tego Świata, z tym, że nie zrozumiecie pewnie nigdy czym:

    1. były i są „Dwa Przykazania Miłości” i jak je stosować!

    2. był i jest „owoc zakazany” oraz dlaczego ów „owoc” był i jest „źródłem poznania: co dobre, a co złe”!

  3. gdybyście byli w stanie zrozumieć powyższe, to Wasza Bozia nie musiałby prosić o „pomoc z zewnątrz”!

  4. tylko Ja wiem jak doprowadzić do „końca rządów Babilondu”, bo Wy nawet nie wiecie czym jest „Babilond” i dlaczego „jego” rządy niszczą Wasz Świat :-(

  5. tylko Ja wiem jak znaleźć Chrystę ;-P

  6. po SZÓSTE i najważniejsze... moją ulubioną liczbą jest „69”, a nie „666” ;-D

 

Przeżyłem na tym Świecie lat 44, jako „jeden z Was”... zasłużyłem na „urlop”!

 

Na dzień dzisiejszy zawieszam prace związane z wprowadzeniem pokoju i poszukiwaniem Chrysty, którą miałbym wychować na „swoją zabójczynię”...

 

Walcie się! Ja biorę się za pisanie książek z logo „69” ;)

 

Z pozdrowieniami

Antychryst

 

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczenie... powinniśmy się chyba cieszyć!

„Apokalipsę” itp możemy sobie zrobić jak chcemy... nikt z zewnątrz nie będzie nam mówił, co mamy robić!

Myślę, że jakikolwiek komentarz jest tu zbyteczny.

 

Przywódcy polityczni i religijni mogą spać spokojnie!


"Skojarzenia, to przekleństwo, więc możemy dziś dać głowę... Jakiekolwiek podobieństwo... jest zupełnie przypadkowe!"

Fantastyczny cytat z "Polskiego ZOO".

Do góry