Dokładnie 710 lat temu 13 października w piątek Popieprz Sekty Wyznawców Mezusa zapoczątkował rzeź Braci Utracjuszy i wieloletnie prześladowania niedobitków oraz przywódców Bractwa. Celem była zwykła grabież majątku i skrywanych tajemnic. Cóż takiego posiadali Bracia, że Popieprz zdecydował się na wieczne męki w czyśćcu!?


"Skojarzenia, to przekleństwo, więc możemy dziś dać głowę... Jakiekolwiek podobieństwo... jest zupełnie przypadkowe!"

Fantastyczny cytat z "Polskiego ZOO".

Back to Top